Δήλωση περί απορρήτου

Δήλωση περί απορρήτου της Nikon Europe

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου εφαρμόζεται σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, όταν παραγγέλνετε, αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες μας, επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιείτε την υποστήριξη πελατών μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με την Nikon. Η Nikon σέβεται το απόρρητο και αναγνωρίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σύννομο και κατάλληλο τρόπο αποτελεί μία σημαντική κοινωνική ευθύνη και δηλώνει ότι θα προσπαθεί πάντοτε να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου αποτελεί μέρος της Δήλωσης περί Προστασίας Απορρήτου Δεδομένων του Ομίλου Nikon. Ισχύει για εσάς (εφεξής "εσείς" και "εσάς"), ως ο πιθανός, τρέχων και πρώην πελάτης ή/και προμηθευτής μας, καθώς και για τη χρήση από εσάς των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, των ιστοσελίδων μας ή για άλλες επιχειρηματικές συναλλαγές με την Nikon Europe BV, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών όπως ορίζονται παρακάτω. Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Για τον λόγο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την παρούσα δήλωση προσεκτικά.

Nikon Europe BV, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, The Netherlands, where Nikon has its European headquarters (hereafter “Nikon”, “we” and “our”) is part of the Nikon Group. Here in The Netherlands, the main decisions are made by Nikon about the purposes and means with regard to the processing of customer data in Europe. We are responsible for the collection and use of your personal data described in this privacy notice.

If you want to exercise your rights, such as your right to access, correct, erase, restrict, object or port personal data or to withdraw your consent, or if you have any questions about the processing of your personal data, you can contact us in accordance with this privacy notice.